Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ  ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОДАЖБA И ПОЛЗВАНЕ НА УЕБ САЙТА www.niksen.bg
Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между „Никсен” ООД (наричано по-долу „Търговецът”) и Потребителите на интернет страница, намиращa се на домейн https://www.niksen.bg (наричани по-долу Потребители).
„Никсен” ООД е дружество, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 107545591, със седалище и адрес на управление: гр. Габрово, ул. Антим I, № 3, ет.7, ап.21, имейл адрес: office@niksen.bg, телефон за връзка: +359 2 978 16 32. Кореспонденцията с Търговеца се извършва на адрес:  Гара Яна (РМЗ), София 1805.
Настоящият документ съдържа информация за дейността на  Търговеца и общите условия за извършване на продажба на стоките, предоставяни от Търговеца. Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие сключването на договора между Потребителите и Търговеца.
Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет страницата https://www.niksen.bg по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.
Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате интернет страницата https://www.niksen.bg.


I. ИДЕНТИФИКАЦИЯ  НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОРЪЧКА

1. Информацията, чрез която се идентифицират Потребителите, които желаят да извършат поръчка за доставка на стоки от Интернет страницата https://www.niksen.bg включва три имена, адрес, телефон, имейл адрес, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно на Търговеца.

2. За извършване на поръчка на Интернет страницата https://www.niksen.bg не е необходимо регистрация и поддържане на профил от Потребителите.
3. Потребителите използват интерфейса на интернет страницата https://www.niksen.bg, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Търговеца стоки в електронния магазин. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от Търговеца по указания в тези Общи условия начин.
4. За извършване на поръчка на стоки на Интернет страницата https://www.niksen.bg е необходимо Потребителите да изберат съответната стока и да я добавят в количката. Избраната стока се добавя в списъка с покупки (кошница) чрез кликване върху бутона, изобразяващ количка за пазаруване, разположен непосредствено до всеки продукт. Добавянето на нов продукт към кошницата се извършва по указания начин. Може да направите преглед на съдържанието на кошницата си, както и да коригирате информацията в кошницата по всяко време, преди потвърждаване на поръчката.
5. Всяка поръчка съдържа информация за вида и количеството на избраната стока, цената на стоката и цена за доставка (която включва и стойността на услугата наложен платеж), както и обща сума за плащане. Всички цени са с включено ДДС.
6. Поръчката се приключва и изпраща за изпълнение с натискане на бутона „Направете поръчка“. За да се приключи поръчката  е необходимо Потребителите да предоставят три имена, точен адрес за извършване на доставката, имейл адрес и телефон за контакт.
7. За приключване и изпращане на поръчката е необходимо също така Потребителите да изразят съгласие с настоящите Общи условия. Съгласието с Общите условия се извършва чрез маркиране на чек бокс с текст „Съгласявам се с Общите условия“. Ако не се маркира чек бокса с текст „Съгласявам се с Общите условия“, поръчката не може да се изпрати за изпълнение. 
8. За да бъде изпратена поръчката за изпълнение е необходимо също така Потребителите да изразят съгласието си с Политиката за поверителност на Търговеца. Изразяването на съгласието с Политиката за поверителност се извършва чрез маркиране на чек бокс с текст „Съгласявам се с Политиката за поверителност“. Ако не се маркира чек бокса с текст „Съгласявам се с Политиката за поверителност“, поръчката не може да се изпрати за изпълнение.
9. Търговецът обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните, необходими за изпълнение на поръчката. Непредставянето на данните със задължителен характер може да доведе до невъзможност за изпълнение на поръчката от Търговеца.
10. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана от Търговеца по предвидения в тях ред, както и при условията на Политиката за поверителност на личните данни на Търговеца.
11. При попълване на данните за доставка Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма на Търговеца данни. Потребителите носят отговорност за това, че данните, които предоставят в процеса на извършване на поръчка, са верни, пълни и точни.
12. След получаване на поръчката Търговецът изпраща потвърждение за направената поръчка. Потвърждението се изпраща на имейл адреса на Потребителя. Независимо от това, Търговецът си запазва правото да се свърже с Потребителя на предоставения от него телефонен номер, за уточняване на детайлите по поръчката и нейното изпълнение.
13. Търговецът не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни данни, включително, когато е посочил непълен или неточен адрес за доставка или телефон за връзка.

II. ЦЕНИ
14. Цените на стоките, предлагани в онлайн магазина, са посочените на интернет страницата към момента на извършване на поръчката. Цените на стоките са в български лева и включват ДДС.
15. Търговецът си запазва правото да променя по всяко време и без уведомление цените на стоките, като промените няма да засягат вече извършени и потвърдени от Търговеца поръчки.
16. Търговецът може да предоставя отстъпки от цените на стоките съгласно българското законодателство по правила, определени от Търговеца. Правилата, приложими за такива отстъпки, ще са посочени на мястото, където е показана отстъпката.

III. ПЛАЩАНЕ
17. Плащането на цената на поръчаните стоки се извършва при доставка на стоките, с наложен платеж. 
18. Стойността на услугата за доставка, както и стойността на услугата наложен платеж също се заплащат от потребителя за негова сметка. Търговецът си запазва правото, при определени от него условия, които са изрично посочени на Интернет страницата, да предлага безплатна доставка на стоки.

IV. ДОСТАВКА
19.  Доставката на поръчаните стоки се осъществява от куриерска фирма до посочения от Потребителя адрес за доставка на територията на Република България или до предпочитан от потребителя офис на куриерската фирма.
20. Доставката се извършва в срок до 7 (работни) дни от датата на потвърждаването на поръчката. При извънредни обстоятелства, Търговецът си запазва правото да  удължи срока за доставка, като своевременно ще информира за това всеки засегнат Потребител.
21. Доставката се извършва лично на лицето, изпратило поръчката или на всяко друго лице, което е на адреса за доставка и се е съгласило да получи пратката. За осъществяване на правото на отказ от договора или на замяна на поръчаната стока, Потребителите са длъжни да съхраняват товарителницата и други документи, предадени им от куриера при доставката.

V. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА
22.  Потребителите имат право да се откажат от договора, без да посочват причина за това, и без да дължат обезщетение или неустойка на Търговеца, в 14-дневен срок, считано от датата получаване на поръчаните стоки.
23. За да упражнят правото си на отказ от договора, Потребителите трябва да уведомят Търговеца  за решението си да се откажат от договора. За улеснение на Потребителите при упражняване на правото им на отказ, Търговецът предоставя възможност на Потребителите да изпратят по електронен път попълнен и подписан Стандартния формуляр за упражняване правото на отказ от договора, който е публикуван на интернет страницата.  Попълненият и подписан формуляр за отказ може да бъде изпратен на имейл адрес office@niksen.bg, както и по куриер или чрез Български пощи на адрес Гара Яна (РМЗ), София 1805.
24. Потребителите могат също така да изразят желанието си да се  откажат от договора чрез изявление в свободен текст, изпратено на имейл адрес office@niksen.bg, като изявлението може да се изпрати и по куриер или чрез Български пощи на адрес Гара Яна (РМЗ), София 1805.
25. При отказ от договора, изразен по някой от описаните начини, Търговецът изпраща на Потребителя потвърждение за получаване на отказа. Потвърждението се изпраща на предоставения от Потребителя имейл адрес.
26. В случай на отказ от получена стока Потребителите са длъжни да върнат стоката на Търговеца. Връщането на стоката трябва да се извърши в  14 дневен срок от датата на получаване на отказа от Търговеца. Връщането на стоката се извършва по куриер, до следния адрес:  Гара Яна (РМЗ), София 1805. Куриерските разходи във връзка с връщане на стоките са за сметка на Потребителите.
27. Всички стоки, които Потребителите желаят да върнат следва да бъдат с ненарушена търговска опаковка. Търговецът не е длъжен да приеме върнати стоки с нарушена търговска опаковка.
28. Всички суми, които Търговецът дължи на Потребител при отказ от договора се възстановяват по банков път, по посочена от съответния Потребител банкова сметка. Връщането на стоките трябва да се извърши в срок до 14 дни от датата, на която Потребителят е уведомил Търговеца за отказа от договора. В случай че Потребителят не върне получените стоки в посочения в т. 26 срок, за Търговеца не възниква задължение да възстанови на Потребителя платените суми.


VI. РЕКЛАМАЦИИ
29. Потребителите имат право на рекламация за всяко несъответствие на получената стока с договора за доставка, когато след доставката са открити несъответствия с договора за продажба. При подаване на рекламация Потребителите имат правата по чл.113 - 115 от Закона за защита на  потребителите.
30. Потребителите имат право да предявят рекламация на стоката, независимо от това дали производителят или Търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата.
31. При предявяване на рекламацията на стока Потребителите могат да претендират възстановяване на заплатената сума, замяна на доставената стока с друга, съответстваща на договореното или за отбив от платената цена.
32. Рекламацията се подава устно на посочения от Търговеца  телефон или писмено на имейл адрес office@niksen.bg. Рекламацията може да се изпрати също така по поща/куриер до  адреса на управление на дружеството или на адреса на кореспонденция на Търговеца, посочени в началото на тези Общи условия. При предявяване на рекламация, Потребителите посочват предмета на рекламацията, предпочитания от тях начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната за възстановяване сума, адрес, телефон и email за контакт.
33. При подаване на рекламация, Потребителите задължително следва да приложат и документите, на които се основава претенцията, а именно: касова бележка и фактура (ако има издадени такива) или товарителницата за посочената стока; документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното и доказващи претенцията на Потребителите по основание и размер (ако има такива).
34. Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по - късно от 2 месеца от установяване на несъответствието с договореното. Срокът спира да тече през времето, необходимо за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
35. Търговецът поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителите се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на стоката.
36. Когато Търговецът удовлетвори рекламацията, той издава акт за това, който се съставя в два екземпляра. Търговецът  предоставя задължително един екземпляр от акта за удовлетворяване на рекламацията на Потребителя.
37. При основателна рекламация Търговецът привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя. След изтичане на този срок, ако рекламацията не е удовлетворена от Търговеца, Потребителите имат право да развалят договора и да им бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114 от Закона за защита на потребителите.
38. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителите. Те не дължат разходи за експедиране на стоката.
39. Потребителите не могат да претендират за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато Търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на стоката с нова в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от Потребителя.

VII. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
40. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на интернет страницата https://www.niksen.bg са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Търговеца или на трето  лице, преотстъпило правото на ползване на Търговеца и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
41. При неправомерно копиране или възпроизвеждане на информация, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост на Търговеца, той има право да претендира обезщетение за претърпените вреди съгласно действащото законодателство.
42. Потребителите не могат да възпроизвеждат, променят, заличават, публикуват, разпространяват и разгласяват по друг начин информационните ресурси, публикувани на интернет страницата https://www.niksen.bg.

VIII. ОРГАНИ, РЕГУЛИРАЩИ ДЕЙНОСТТА НА ТЪРГОВЕЦА
43. Органите, регулиращи дейността на Търговеца са Комисия за защита на потребителя (КЗП) – Интернет страница https://kzp.bg/kontakti, тел: 0700 111 22, email: info@kzp.bg, адрес: гр. София, пл. Славейков, № 4А, ет. 3, 4 и 6 и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) – Интернет страница: https://www.cpdp.bg/, тел: 02/91-53-518, email: kzld@cpdp.bg, адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

БАБХ – Българска агенция по безопасност на храните - WWW.bfsa.bg  - Контрол по храните сигнали и жалби  Горещ телефон - 0700 122 99“  и ТД „НАП – Габрово, ул.„Априловска” 7

IX. СПОРОВЕ
44. Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на http://ec.europa.eu/odr, която позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си. Консолидираният списък на признатите органи за АРС на държавите - членки на Европейския съюз може да намерите на https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show.
45. Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.
46. Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги. Компетентна да решава спорове между Търговеца и Потребител е Обща Помирителна комисия със седалище гр. София.

X. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
47. Търговецът се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите Общи условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес. Когато не е съгласен с измененията в Общите условия, Потребителят има право да се откаже от сключения договор с Търговеца, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми Търговеца в срок от един месец от получаването на съобщението.
48. В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите Общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.
49. Страните декларират, че в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
 
XI. ПРИЛОЖИМО ПРАВО
50. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.